Villkor & Försäkring

Vi har vår försäkring hos Trygg-Hansa.
Sitora Gruppen innehar trafiktillstånd.
Detta formulär måste skickas in till oss ifylld för att försäkringen skall gälla.


Offert/Avtal om bohagsflytt

Vi följer Sveriges möbeltransportörers förbund (SMF) för bestämmelser vid transport av Bohag 2010.

BOHAG 2010 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BOHAGSFLYTTNING