Tips & Råd

Att tänka på

 • Fasta installationer av el och vatten måste kopplas bort av fackman.
 • Montera isär dator, tv och annan elektrisk utrustning.
 • Skruva själv ner hyllor, skåp, paraboler och liknande som är fast monterade i vägg samt ta ner gardiner.
 • Demontera större möbler som ej går ut genom dörren.
 • Lägg undan värdesaker, pengar och annan privat egendom i eget hand- bagage, som inte ska med i flytten.
 • Ta vara på nycklar till möbler samt nycklar till gamla och nya bostaden.
 • Märk cyklar, barnvagnar och liknande som står i allmänna utrymmen.
 • Töm alla trädgårdsmaskiner på olja och bensin.
 • Rengör maskiner och redskap.
 • Töm kylskåp på färskvaror och vätskor.
 • Ställ undan städmaterial som du ska använda för städning.
 • Lägg ut mattor på golven om du har ömtåliga golv.
 • Anmäl möbler som är värda mer än ett halvt basbelopp till Sitora Gruppen
 • Anmäl möbler som inte får plats i hissen, även piano eller andra tunga möbler
 • Visa vår personal särskilt ömtåliga föremål samt möbler och föremål som inte ska flyttas med.
 • Håll reda på nycklar, plånbok, kläder och annat som du behöver under flyttningen så att dessa ej hamnar bland flyttgodset.
 • Kontrollera att allt är med innan flyttbilen åker.
 • Instruera eller visa med skiss var möblerna ska stå i den nya bostaden.

Efter Flyttningen

 • Ring oss när kartongerna är uppackade och kan hämtas.
 • Ev. skada eller förlust anmäls snarast till personalen eller direkt till vårt kontor.

Vi Lastar inte

 • Brandfarliga vätskor
 • Färskvaror
 • Husdjur
 • Bilar och båtar

Packning

 • Använd principen tungt underst, lätt överst.
 • Packa tätt och lägg bollar av exempelvis tidningspapper i tomma utrymmen.
 • Lägg makulatur mellan tallrikarna och ställ dem på högkant, gärna med mjukt under.
 • Slå in glas i makulatur och ställ dem upp i kartongen.
 • Packa böcker stående, rygg mot rygg.
 • Fyll kartongen med böcker max upp till handtagen. Lägg därefter sängkläder eller liknande över böckerna.
 • Stapla kartonger tre och tre, den tyngsta överst.
 • Lampskärmar demonteras, emballeras och/eller läggs i kartong.Rulla ihop mattor och andra långa föremål. Snöra eller tejpa.
 • Ta ner lösa hylldelar, stapla och tejpa ihop dem.
 • Blommor packas i öppna kartonger.
 • Lås eller tejpa skåpdörrar  så de ej går upp.
 • Ta bort nyckeln.
 • Kartongen ska vara full men ej överfull.

Kom ihåg att

 • Anmäla flyttningen till Sv. Adressändring, 020-979899 eller www.adressandring.se
 • Beställa eftersändning av post.
 • Sända flyttkort till släkt och vänner.
 • Beställa flyttning av telefonen.
 • Ordna med sophämtning och grovsopor.
 • Säga upp el, gas och vatten.
 • Boka städning. Fråga oss gärna om offert.
 • Planera mathållningen under flyttdagarna.

Volym beräkning

1 kvm boyta = ca 0.50 kbm bohag

1 flyttkartong = ca 0.1 kbm

1,5 hyllmeter böcker = ca 1 kartong

1 flyttbil = lastar 17-22 kbm

Bostadsstorlekar 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok
Normal volym 15-20 m³ 20-25 m³ 25-30 m³ 30-40 m³ 40-50 m³
Antal kartonger ca.25st ca.35st ca.50st ca.60st ca.65st